Fysisk säkerhet

Det första ledet i IT-säkerheten börjar med en trygg infrastruktur. Våra datahallar är tekniskt redundanta i alla led och håller en mycket hög fysisk säkerhetsnivå. Har du mer extrema säkerhetskrav tillhandahåller vi även en högsäkerhetsanläggning, ett tidigare militärt bergrum. Anläggningen uppfyller de högsta fysiska säkerhetskraven och är tekniskt redundant i alla led. Infrastrukturen ny och anläggningen är helt självförsörjande i händelse av en katastrof. Samtlig personal inom anläggningen är givetvis skyddsklassade och ingen kund har egen tillgång. 

Vi presenterar gärna anläggningen för kunder med höga säkerhetskrav, kontakta oss om du vill veta mer!

 

Jag vill veta mer!

Låt en av våra specialister kontakta dig.