Närlagrad data

Det har länge varit populärt med närodlade grönsaker och lokalt producerad mat i största allmänhet.

Läs mer

Hotbilden mot Sverige ökar

Underrättelsehotet mot Sverige är mer omfattande än på många uppger Klas Friberg, chef på  Säkerhetspolisen

Läs mer

Nu har vi bemanning dygnet runt, året om

Våra driftåtaganden har alltid haft en dygnet runt verksamhet, det ligger i sakens natur. Nu väljer vi även att utöka vårt serviceåtagande genom att införa tillgänglighet dygnet runt för tjänster som exempelvis servicedesk.

Läs mer

Säkerhetsskyddslagen på 2 minuter

Hanterar din organisation information som är samhällskritisk kan du fortsätta läsa

Läs mer