Ny HR-ansvarig på Datacenter

I och med den starka kontinuerliga tillväxt vi har på Datacenter har vi också ett stort behov av att attrahera nya medarbetare. Vårt mål är att ständigt utveckla våra befintliga medarbetare då just viljan att alltid bli bättre är en av våra största drivkrafter.

Som HR-ansvarig kommer Anna Lundberg arbeta med att rekrytera nya medarbetare, men även se till att vi fortsätter att vara en attraktiv plats för våra befintliga medarbetare. Datacenter ska vara en jämställd arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas. Det är vårt arbetsgivaransvar gentemot våra anställda.