Styrelsen

Lars Granström
VD & Styrelseledamot

Lars har mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling, främst inom sjukvården. Idag är han verksam inom bolaget som VD och teknikansvarig. Lars är en av de två huvudägarna som förvärvade bolaget 2007.

Johan Andersson
Styrelseordförande

Johan är idag VD och Koncernchef för Addnode Group, ett börsnoterat IT-bolag med 1500 medarbetare. Johan har varit styrelsemedlem sedan 2008 och ordförande sedan 2010.

Magnus Hansson  
Styrelseledamot

Magnus är en av de två huvudägarna som förvärvade bolaget 2007 och VD på Datacenter från december 2007 till oktober 2019. Idag är han inte längre operativ inom bolaget men kvarstår som ägare och styrelseledamot.

 

Christer Grimshorn
Styrelseledamot

Christer har ett förflutet från kommunikationsbranschen där han senast arbetade som VD inom McCann Worldgroup. Han har ingått i Svensk Mediekommité samt verkat i EFL Lunds Universitet. Numera arbetar Christer som senior rådgivare åt flertalet tillväxtbolag.

Ledningsgruppen

Lars Granström
VD & Teknikchef

Fredrik Haborn
Driftchef

Alf Persson
Chef Projekt

Peter Svärd 
Försäljningschef

Dan Fredén
Teknisk controller

Anders Krång
Chef Servicedesk

Jörgen Petersen
Chef Service delivery