Vår arbetsmodell

Ett kundteam på Datacenter består av följande resurser:

Business Account Manager (BAM)
Kundens direktkontakt för strategiska IT-frågor. Vår BAM kommer tillsammans med kunden att säkerställa att miljön och driften håller den nivå som krävs för verksamheten. Ett antal möten per år planeras in och följs upp för det kontinuerliga arbetet med att undersöka behov, möta nya krav och planera för framtida investeringar.

Technical Account Manager (TAM)
Vad gäller det dagliga, löpande arbetet med IT-miljö och drift tilldelas varje kund en TAM. Denna person har ansvaret för att all IT fungerar optimalt; att backuper och uppgraderingar av såväl hård- och mjukvara säkerställs samt att tillgängligheten är 100%. Att bibehålla hög informationssäkerhet och tillgänglighet är ett löpande arbete som aldrig kan avstanna.

Supportpersonal
Idag är vi tillgängliga dygnet runt för driftfrågor. Om kunden däremot är i behov av användarsupport finns vi tillgängliga 24/7, 365 dagar om året. Det kan handla om allt ifrån problem med en inloggning till hårdvarufel som behöver åtgärdas. Vid kontakt får användaren hos kunden en tilldelad IT-supportperson som följer ärendet hela vägen tills det är löst. Allt för att du inte behöva förklara problemet mer än en gång och känna dig trygg med att någon är ansvarig för löningen.

Supportavdelningen rapporterar även återkommande fel eller ärenden till TAM för vidare analys.

 

 

Vill du veta mer om något?

Skriv din e-post adress eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!

Jag godkänner <a href="/om-datacenter/integritetspolicy">följande integritetspolicy</a>