För att du som kund ska vara trygg med Datacenter som samarbetspartner har vi valt att certifiera oss. Detta betyder att vi följer vedertagen standard inom IT-säkerhet. Vi blir årligen granskade och får våra arbetsprocesser reviderade av en oberoende organisation. På så sätt ser vi till att ständigt ligga i framkant. Utan certifikat är det bara tomma ord som vilken leverantör som helst kan slänga sig med.

Vill du veta mer om våra respektive certifieringar och vad det betyder för dig som kund läs gärna vidare, men framför allt granska oss gärna. Det gör alla andra.

ISO27001 - Ledningssystem för informationssäkerhet

För dig som kund hos Datacenter är det viktigt att information som finns i verksamheten hålls hemlig och inte sprids utan kontroll. Att informationen är korrekt och tillgänglig för de som ska ha tillgång till den är viktigt för att inte skada företagets ekonomi eller anseende. Vår certifiering i ISO 27001 visar att Datacenter har ett aktivt arbete med informationssäkerhet där vi bedriver ett kontrollerat, systematiskt arbete i hela organisationen.

Fördelarna innebär:

 • Säkerställd hög kompetens inom IT-säkerhetsområdet för alla anställda
 • Oberoende granskning av säkerhet och rutiner av certifierad IT-säkerhetsrevisor
 • Krav på uppdaterade riskanalyser över viktiga funktioner

Vill du veta mer om hur vi arbetar med IT-säkerhet? Läs mer här

 

ISO 22301 - Kontinuitetshantering

Ett produktionsbortfall kan vara verksamhetskritiskt, och bero på en rad olika faktorer. Exempelvis, naturkatastrofer, sabotage, attacker från hackare eller alvarliga personskador och dödsfall. För att uppnå standarden för ISO 22301 krävs det att organisationen kan klara dessa externa hot med en proaktiv kontinuitetshantering. 

Datacenter var först i Sverige med svensk ackreditering. Det betyder att vi följer den nya standarden för kontinuitetshantering. Vi arbetar dagligen med att identifiera, prioritera och förbereda oss genom att öva på olika senaarier löpande. Resultatet är att verksamheten kan fortgå med minimala störningar även om katastrofen är ett faktum.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med IT-säkerhet? Läs mer här 

 

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är en internationell standard som visar att Datacenter arbetar dedikerat och systematiskt med att förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar.  

För att uppnå en ständigt ökad kvalitet krävs processer och rutiner för att kunna identifiera risker och möjligheter. Men även fokus på våra omvärldsfaktorer så som konkurrenter och övriga intressenter.

ISO 9001 bygger på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

ISO 14001 - Miljöledningssystem

Datacenters aktiva miljöarbete påverkar givetvis miljön positivt. Men det  ökar även vårt affärsmässiga och ekonomiska värde. Certifieringen visar att vi har ett kontinuerligt miljöarbete där vi försöker att bättre nyttja den energi vi förbrukar samt minska avfallshanteringen. Självklart innebär det också att vi uppfyller de miljölagar och förordningar som gäller.

Vi arbetar efter 3 principer i vårt miljöarbete:

 • Mer effektiv användning av material, energi och avfallshantering
 • Bästa möjliga teknik används
 • Tydliga miljömål i organisationen

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Läs mer här 

 

AAA - Bisnode Kreditvärdering

AAA är det högsta betyget och delas bara ut till företag som visat stabilitet över tid och en förmåga att klara både hög- och lågkonjunktur.

 

Vill du veta mer om något?

Skriv din e-post adress eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!

Jag godkänner <a href="/om-datacenter/integritetspolicy">följande integritetspolicy</a>