Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda datacenter.se godkänner du detta. Läs mer här

INFORMATIONSSÄKERHET

Datacenters informationssäkerhetsarbete går ut på att säkerställa att du som kund ska kunna lita på att er data alltid finns tillgänglig, är korrekt och inte sprids till obehöriga. För att uppnå detta krävs säkerhet i alla led, från teknisk redundans till ett aktivt säkerhetsarbete gällande allt från processer till patchning av utrustning.

Som ett led i vårt säkerhetsarbete har vi skapat ett verksamhetssystem med fokus på informationssäkerhet och blivit certifierade enligt ISO 27001. Det gör att vi genomgår årliga granskningar av oberoende IT-säkerhetsrevisor som kontrollerar att vi har implementerat alla säkerhetsåtgärder som krävs. Allt för att du som kund ska veta att er data hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

#1 PÅ SÄKER IT

Vad är IT-säkerhet och hur ser vårt erbjudande ut? En vanlig definition av informationssäkerhet är:

Säkerhet vid hantering av information syftande till att upprätthålla tillfredsställande tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet.

Det handlar helt enkelt om att verksamhetens informationstillgångar är:

  • Tillgängliga - Att behöriga användare har tillgång till de resurser de är behöriga till i rätt tid och omfattning.
  • Riktiga och korrekta - Att information inte kan ändras eller modifieras obehörigt eller av misstag.
  • Säkra - Att endast behöriga användare kommer åt information.
  • Spårbara - Att kunna se vem som gjort vad och vid vilken tidpunkt. 

För att få kontroll över detta arbetar vi på Datacenter med följande delar:

Sociala kontroller: tex utbildning, företagskultur, registerkontroll av personal, katastrofövning

Administrativa kontroller: tex policys, riktlinjer, rutinbeskrivningar, processer

Fysiska kontroller: tex säkerhetsdörrar, låssystem, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning

Tekniska kontroller: tex övervakning, brandväggar, intrångsdetekteringssystem, redundans, patchning

Tillsammans med kunden identifierar vi behovet och föreslår den lösning som passar era krav och önskemål bäst. Vill du veta mer om hur ert företag kan dra fördel av våra säkerhetslösningar? Välkommen med din förfrågan.

Hur säker är du på IT-Säkerhet?

Gör vårt it-säkerhetstest