Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda datacenter.se godkänner du detta. Läs mer här

Kontroll

För att få kontroll över informationssäkerheten arbetar vi med följande delar

Sociala kontroller: tex utbildning, företagskultur, registerkontroll av personal, katastrofövning

Administrativa kontroller: tex policys, riktlinjer, rutinbeskrivningar, processer

Fysiska kontroller: tex säkerhetsdörrar, låssystem, inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning

Tekniska kontroller: tex övervakning, brandväggar, intrångsdetekteringssystem, redundans, patchning