Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda datacenter.se godkänner du detta. Läs mer här

Vad är informationssäkerhet?

Ett viktigt verktyg för att nå sina verksamhetsmål är givetvis fungerande och säkra IT-system med korrekta flöden och processer deifinierade.

Informationssäkerhet handlar om att dessa informationstillgångar är:

  • Tillgängliga - Att behöriga användare har tillgång till de resurser de är behöriga till i rätt tid och omfattning.
  • Riktiga och korrekta - Att information inte kan ändras eller modifieras obehörigt eller av misstag.
  • Säkra - Att endast behöriga användare kommer åt information.
  • Spårbara - Att kunna se vem som gjort vad och vid vilken tidpunkt. 

 

Definition av Informationssäkerhet: Säkerhet vid hantering av information syftande till att upprätthålla tillfredsställande tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet.