Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda datacenter.se godkänner du detta. Läs mer här

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Vår miljöpolicy

Merparten av vår verksamhet utgår från våra datahallar som är stora energiförbrukare. Vårt primära miljömål är därför att ligga i framkant när det gäller energieffektivitet i våra datahallar, vilket ger stor miljöpåverkan. De datahallar som ligger i centrala delar av Stockholm kan vi återanvända stor del av denna energi genom att återanvända överskottsvärmen till uppvärmning av fastigheten. De datahallar som inte har den förutsättningen använder vi oss av ”fri kyla” under stora delar av året. Vi mäter kontinuerligt effekten i våra datahallar med ett sk PUE-tal, och arbetar löpande med att ha ett så lågt tal som möjligt. Även vid inköp av utrustning ges energiförbrukningen stor påverkan vid val av utrustning. Inom den övriga organisationen arbetar vi med ständiga förbättringar för att skydda miljön, där vi exempelvis ställer om vår fordonspark till mer miljövänligare bilar, där el eller hybridteknik prioriteras vid inköp av nya bilar.

Vår miljöpolicy ska verka för att samtliga inom vår organisation aktivt ska värna om och skydda miljön i sitt dagliga arbete.

Vi ska:

  • Följa lagar, förordningar och myndighetsanvisningar
  • Köpa in el från förnyelsebara energikällor
  • Uppnå ett så lågt PUE tal som möjligt
  • Återanvända så mycket energi som möjligt från våra datahallar
  • Utbilda och ta tillvara våra medarbetares engagemang inom miljöfrågor
  • Arbeta aktivt för en ökad virtualiseringsgrad
  • Kontinuerligt arbeta för att minska vår miljöpåverkan, bla genom miljöanpassning av fordonsparken.