Colocation

Maximal upptid och tillgänglighet i säkra miljöer

Många serverhallar i Sverige erbjuder colocation. När du väljer serverhall för din utrustning är det viktigt att den uppfyller vissa tekniska krav. Nivån på hallen speglar oftast prisbilden, lägsta pris och högsta kvalitet går sällan hand i hand.

Vår primära serverhall ligger i centrala Stockholm i direkt anslutning till vårt kontor. Den håller hög säkerhetsklass och energieffektivitet och det centrala läget gör konnektiviteten mycket god. Miljömässigt är hallen i yttersta toppklass, då överskottsvärmen används för att värma upp fastigheten.

 

Högsäkerhetsanläggning

Datacenter äger ett tidigare militärt bergrum som nu är ombyggt till en högsäkerhetsanläggning. Anläggningen uppfyller de högsta fysiska säkerhetskraven och är tekniskt redundant i alla led. Infrastrukturen ny och anläggningen är helt självförsörjande i händelse av en katastrof. Samtlig personal inom anläggningen är givetvis skyddsklassade och ingen kund har egen tillgång. 

Vi presenterar gärna anläggningen för kunder med höga säkerhetskrav, kontakta oss om du vill veta mer.

 

Servertjänster

Virtuella servrar
Hos oss kan ni hyra virtuella servrar med den prestanda ni önskar från våra standardiserade virtuella plattformar. Du kan även addera så att den virtuella plattformen bygger på en fysisk redundant uppsättning mellan våra olika serverhallar. Oavsett vilken lösning som passar er just nu är modellen helt skalbar och kan följa era behov över tiden.

Fysiska servrar
Datacenter erbjuder självklart fysiska servrar som tjänst. Då ser vi till att servern rackas i en av våra hallar och förses med redundant kyla och el. Hos oss ska det vara lika enkelt att ha en fysisk server som en virtuell. Vi övervakar er hårdvara och ser till att eventuella problem hanteras så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vi kan addera drift, backup och övervakning till våra servertjänster. Allt för att du ska få en smidig och trygg IT-leverans.

 

Backup & lagring

Datacenter erbjuder det mesta inom lagring. Allt från traditionell fillagring på SAN till objektbaserad lagring. För kunder som önskar kan vi självklart tillhandahålla fullt redundanta lagringslösningar där data speglas mellan våra hallar. Alla våra lagringslösningar är dynamiskt utformade när det gäller kapacitet. Du betalar för det du behöver helt enkelt.

Vår backuplösning bygger på att vi först lagrar din data på disk för att sedan föra över det och lagra det på backuptape. Hur frekventa backuper vi tar beror på ditt behov. All backupdata sparas korsvis mellan våra datahallar.

Vill du veta mer om exempelvis återställningstider är du välkommen att kontakta oss för ytterligare info.

Skaffa en säker IT-lösning

Vi hör av oss och hittar en tid som passar där du får vår rådgivning

Jag godkänner <a href="/om-datacenter/integritetspolicy">följande integritetspolicy</a>